2024-06-20 20:21  -  Patryk

Uzupełniono skład Zarządu Unii Hrubieszów!

Uzupełniono skład Zarządu Unii Hrubieszów!

W dniu 19.06.2024 r. podczas Zebrania Zarządu z pełnienia swoich funkcji zrezygnowali Panowie Tomasz Pańko oraz Paweł Walencik.

Podczas kolejnego Zebrania uzupełniono skład Zarządu do którego weszli Panowie Adam Skwarek oraz Maciej Wasilewski. Ponadto z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. Piłki Nożnej zrezygnował Pan Tomasz Janiszek.

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

  • Wioletta Krawczuk - Prezes Zarządu
  • Mirosław Kamień - Wiceprezes ds. Lekkiej Atletyki 
  • Antoni Czerniak - Wiceprezes ds. Podnoszenia Ciężarów
  • Adam Skwarek - Wiceprezes ds. Piłki Nożnej
  • Maciej Wasilewski - Członek Zarządu
  • Tomasz Janiszek - Członek Zarządu
  • Krzysztof Rosiński - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna: 

  • Artur Kern
  • Radosław Kaniosz
  • Jarosław Łukiewicz


Ustępującym członkom zarządu dziękujemy za pracę na rzecz klubu. Natomiast nowym włodarzom życzmy wytrwałości oraz sukcesów we współpracy na rzecz Unii Hrubieszów.