RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: MKS UNIA HRUBIESZÓW.
 2. W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: mks_unia_hrubieszow@op.pl.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
  1. Ustanowionych przez klub, zgodnie z:
   • ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.),
   • celami i zadaniami statutowymi MKS Unia Hrubieszów. 
  2. W celach archiwizacyjnych (zgodnie z art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością klubu –na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. Polski Związek Piłki Nożnej,
  2. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,
  3. Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje
  4. firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
  5. podmioty lecznicze,
  6. podmioty zewnętrzne wspierające klub w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, marketingowe, sponsorzy, partnerzy, akcjonariusze, inne podmioty trzecie,
  7. organizatorzy turniejów oraz eventów,
  8. kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
 9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania, klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk.
 2. W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: gksdorohusk@gmail.com.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez klub w związku z jego działalnością od osoby, która podała Pani/Pana dane wypełniając formularz lub zawierając umowę z Klubem.
 4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
  w następujących zakresach: imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez klub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja Państwa tożsamości, a w przypadku zawarcia z Państwem umowy, prowadzenie sprawnej komunikacji oraz kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował przy realizacji umowy, prawnikom oraz organom państwowym w dochodzeniu należnych roszczeń, Administratorowi Systemu Informatycznego, innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w uzasadnionych przypadkach.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Spotkania

Tabela

Seniorzy

Sezon: 2023/2024

Zamojska Klasa Okręgowa

M Pkt BB
1 Herb klubu KS Hetman Zamość KS Hetman Zamość 29 78 115
2 Herb klubu Huczwa Tyszowce Huczwa Tyszowce 29 62 66
3 Herb klubu Grom Różaniec Grom Różaniec 29 60 46
4 Herb klubu Victoria Łukowa Victoria Łukowa 29 56 25
5 Herb klubu Pogoń 96 Łaszczówka Pogoń 96 Łaszczówka 29 56 40
6 Herb klubu Graf Chodywańce Graf Chodywańce 29 51 10
7 Herb klubu Tanew Majdan Stary Tanew Majdan Stary 29 47 7
8 Herb klubu Omega Stary Zamość Omega Stary Zamość 29 38 -12
9 Herb klubu Błękitni Obsza Błękitni Obsza 29 34 -13
10 Herb klubu Korona Łaszczów Korona Łaszczów 29 33 -16
11 Herb klubu Potok Sitno Potok Sitno 29 33 -41
12 Herb klubu Olimpiakos Tarnogród Olimpiakos Tarnogród 29 28 -26
13 Herb klubu Olimpia Miączyn Olimpia Miączyn 29 27 -11
14 Herb klubu MKS Unia Hrubieszów MKS Unia Hrubieszów 29 20 -62
15 Herb klubu Metalowiec Goraj Metalowiec Goraj 29 17 -62
16 Herb klubu Sparta Łabunie Sparta Łabunie 29 16 -66

Terminarz

Seniorzy

Kolejka: 29

Grom Różaniec  1 : KS Hetman Zamość
Pogoń 96 Łaszczówka  6 : Omega Stary Zamość
Korona Łaszczów  2 : Potok Sitno
Olimpia Miączyn  2 : Metalowiec Goraj
Błękitni Obsza  1 : Tanew Majdan Stary
Graf Chodywańce  2 : Olimpiakos Tarnogród
Huczwa Tyszowce  0 : Victoria Łukowa

Kalendarium

2024-06-15
sobota, 11:00

L

MKS Unia Hrubieszów : UKS Jedynka Krasnystaw
2024-06-15
sobota, 17:00

L

Metalowiec Goraj : MKS Unia Hrubieszów
2024-06-16
niedziela

Mateusz Olszak
2024-06-16
niedziela, 18:00

L

Tomasovia Tomaszów Lubelski : MKS Unia Hrubieszów
2024-06-19
środa

Andrzej Rycak
2024-06-25
wtorek

Oleksandr Banit
2024-07-02
wtorek

Patryk Bielecki

LikeBox

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 698430

Statystyki Szczegółowe