2023-11-27 12:06  -  Patryk

Rusza Hrubieszowska Liga Futsalu!

Rusza Hrubieszowska Liga Futsalu!

Zapraszamy do zgłaszania drużyn do rozgrywek Ligi Futsalu im. Dominika Kazana "O Puchar Dyrektora HOSiR"!

REGULAMIN LIGI FUTSALU IM. DOMINIKA KAZANA "O PUCHAR DYREKTORA HOSiR”

Organizator – Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Termin i miejsce - rozpoczęcie ligi 02.12.2023 r. - Hala Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Ciesielczuka 2)
Godzina rozpoczęcia - 12.00 (kat. open)
- 14:00 (kat. 35+)
* godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie. O zmianach poinformujemy zainteresowane drużyny przed rozpoczęciem ligi.
Cel rozgrywek:
Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej oraz wyłonienie najlepszej drużyny, w dwóch kategoriach wiekowych:
- Open
- 35+
Najlepszym zespołom zostanie przyznany Puchar oraz tytuł mistrza I Edycji Ligi Piłki Nożnej Halowej w Hrubieszowie.
I. Uczestnictwo
W lidze Open mogą brać udział zawodnicy występujący w drużynach amatorskich klubów piłkarskich, a także niezrzeszeni, którzy ukończyli 14 rok życia.
W lidze 35+ mogą brać udział zakłady pracy, a także inne dowolne stworzone drużyny. W drużynie 35+ mogą wziąć udział zawodnicy niezrzeszeni w klubach piłkarskich, oraz 5 zawodników poniżej 35 roku życia, ale nie młodsi niż 23 lata!
Mecze będą odbywały się w kolejkach ligowych w weekendy (sobota lub niedziela) na hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Zawodnik w czasie trwania ligi może zmienić przynależność klubową tylko jeden raz!
Opłata abonamentowa za każdy miesiąc od każdej drużyny wynosi 200 zł (z opłaty abonamentowej opłacani będą sędziowie i nagrody oraz inne poniesione koszty przez HOSiR).
Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN LIGI”
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców ligi futsalu obowiązują zasady „fair play”
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje oraz obuwie sportowe.
II Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów halowej piłki nożnej:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz.
• Bramki o wymiarach 2x5m.
• drużyna powinna składać się z maksymalnie 15 osób.
• mecze rozgrywane w systemie 2x15 minut.
• drużyny będą rozgrywały mecze w systemie ligowym.
• zmiany zawodników - lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Futsalu.
III Kary:
Zawodnikom za nie sportowe zachowanie grożą następujące kary:
• kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty.
• kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut
IV Punktacja :
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
• po rozegraniu wszystkich meczy ustalona zostanie kolejność zespołów na podstawie ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów oraz jednakowy stosunek bramek o miejscu tych drużyn decydują wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi.
• w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami,.
• zajętych miejscach decydują kolejno :
• - większa ilość zdobytych punktów
• - stosunek bramek, strzelone do straconych
• - większa liczba zdobytych bramek
• - ostatecznie 5 rzutów karnych
V. Nagrody
• drużyny, które zajmą I, II, III miejsca otrzymają puchary oraz medale dla całej drużyny kolejno „złoto” „srebro” „brąz”.
• pozostałe drużyny zostaną uhonorowane dyplomami za uczestnictwo.
• nagrody indywidualne –dla najlepszego strzelca ligi – dla najlepszego bramkarza ligi.
VI. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie należy złożyć na adres mailowy: mks_unia_hrubieszow@op.pl
lub telefonicznie:
Trener – Piotr Stadnicki – 662 277 043
Kierownik drużyny – Patryk Bielecki – 536 816 595
Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy trenera opiekuna
drużyny, podpis opiekuna drużyny
VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez Organizatora turnieju Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju.
W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt!

Poniżej regulamin w wersji PDF: