2020-12-11 12:15  -  Patryk

Oświadczenie zarządu klubu MKS Unia Hrubieszów.

Oświadczenie zarządu klubu MKS Unia Hrubieszów.

                          Oświadczenie   członków Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego  „Unia” Hrubieszów.


W związku z zaplanowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 kwotą 250 tysięcy złotych na zadania realizowane w formie konkursów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu członkowie Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów oświadczają co następuje:

Wysokość kwoty wskazanej we wstępie nie pozwala na należytą realizację planowanych w ramach konkursu działań. Kwota ta w porównaniu do roku ubiegłego ( gdzie na te zadania przeznaczone zostało 330 tys. złotych z czego 302 tys. przypadło do realizacji MKS „Unia” Hrubieszów) jest drastycznie zmniejszona. Fakt ten w sposób oczywisty uniemożliwia realizację powierzanych przez Miasto Hrubieszów zadań. 

Rozumiejąc trudną sytuację budżetową Miasta związaną z pandemią COVID – 19    zaskoczeni jesteśmy jednakże skalą rozbieżności procentowych  cięć  w proponowanej uchwale  budżetowej w kontekście poszczególnych jednostek .

Oczywiście jak najbardziej zrozumiałe są okoliczności w jakich obecnie funkcjonują samorządy i wszędzie szuka się oszczędności jednakże nie można robić tego w sposób tak drastyczny i bez jakichkolwiek konsultacji. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że zakładana kwota na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu ustalona została   bez opinii powołanej m.in. w tym celu przez Burmistrza Miasta rady sportu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w dobie nakładanych obostrzeń rządowych i braku prowadzenia nauki szkolnej w formie stacjonarnej to właśnie nasz klub organizował nieprzerwanie (poza okresem całkowitego lockdownu tj. miesiące marzec - maj) zajęcia fizyczne dla dzieci i młodzieży i czyni to nadal. 

 Obniżka ta w szczególny sposób odbije się na działaniach klubu MKS „Unia” Hrubieszów, bowiem właśnie MKS „Unia” był dotychczasowo głównym beneficjentem tego konkursu. W sposób szczególny wpłynie to  na działanie sekcji piłki nożnej czyniąc niemożliwym udział w rozgrywkach na poziomie IV ligi lubelskiej jak również odbije się  na szkoleniu dzieci i młodzieży trenujących w klubie.  Obrazując sytuację - jako Zarząd staniemy przed wyborem: czy utrzymać drużynę seniorów w IV lidze kosztem szkolenia dzieci i młodzieży (a szkolenie to było dla nas zawsze priorytetem ), czy wycofać drużynę seniorów z rozgrywek i tylko szkolić młodzież, która osiągając wiek seniorski będzie zasilać  zespoły z okolicznych miejscowości występujących na poziomie IV ligi lubelskiej  Kryształ Werbkowice , Huczwę Tyszowce , czy  Unię Białopole. 

Jako ludzie odpowiedzialni i pragmatyczni nie potrafimy  w zaistniałej sytuacji dokonać właściwego wyboru . 

Z uwagi na powyższe członkowie zarządu MKS „Unia” Hrubieszów podjęli w dniu 4 grudnia 2020 roku uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu na dzień 8 stycznia 2021 roku w celu złożenia dymisji z pełnionych funkcji. 


Prezes  Klubu - Dariusz Mękal

W-ce prezes ds. Piłki nożnej - Wojciech Lecko

W-ce prezes ds. lekkoatletyki - Tomasz Magdziak

Członek Zarządu - Ernest Lipski

Członek Zarządu -  Piotr Stadnicki